• Lorem ipsum

Verzendingsbeleid

Momenteel verkopen wij wijn alleen maar binnen EU en olijfolie wereldwijd. De volgende leveringsmogelijkheden zijn beschikbaar: 

1. Afhalen op onze locatie (alleen op afspraak)
2. Standaard verzending via post. Snel en goed beschermd.
3. Persoonlijk bezorging in Amsterdam.

Kies tijdens het bestelproces de gewenste verzendoptie. Over het algemeen zijn alle producten altijd op voorraad. Binnen Nederland doen wijn ons best om uw bestelling binnen 1-3 werkdagen te leveren. Bestellingen boven €99 (binnen NL) en €250 (EU) komen in aanmerking voor gratis verzending. Verzendingen buiten EU zijn altijd voor de rekening van de consument. 

 

Retourbeleid

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht
 
Er zijn enkele producten en diensten in ons aanbod waarvoor een ander herroepingsrecht geldt vanwege de aarde van het product, type levering of de bescherming van de gezondheid. 
 
 • Wijnflessen die geopend zijn en waarvan het zegel na levering dus verbroken is, zijn om redenen van gezondheidsbescherming uitgesloten van het herroepingsrecht.
 • Digitale bestanden, zoals een wijnproefblad, die digitaal aan de klant worden geleverd, zijn uitgesloten van het retourbeleid. 
 • Onze evenementen kunnen verschillende annulerings- en restitutiebeleid hebben. Voor specifieke evenementen en het bijbehorende beleid verwijzen wij u naar de evenementenpagina zelf. 
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen kunt u voor eigen rekening nemen.> U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 •  Aan:          
  [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]    

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen* 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen  wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Retouradres: 

ThetasteofCroatia.com
T.a.v. Retouren
Andreasplein 34
1058GD Amsterdam
Nederland